İzmir Mehrabov: “Audit şirkətləri vergi orqanları ilə ödəyici arasında körpü rolunu oynamalıdır”
VIDEO

© APA 2018